Monday, 8 July 2013

Target Ringkasan Sukatan Pelajaran Ting 4


MATA PELAJARAN : SEJARAH                              TINGKATAN: EMPAT


RINGKASAN RANCANGAN TAHUNAN : 2013
PENGGAL
MINGGU
BAB DAN TOPIK


CATATAN
1
1
TAMADUN AWAL MANUSIA


2
PROSES PEMBENTUKAN TAMADUN


3
KONSEP DAN PENGERTIAN


4
SUMBANGAN


5
PENINGKATAN TAMADUN


6
PENINGKATAN DAN SUMBANGAN


7
UJIAN PENILAIAN 1


8
UJIAN PENILAIAN 1


9
KEMUNCULAN AGAMA DAN AJARAN UTAMA DUNIA( AGAMA DAN AJARAN)


10
TAMADUN AWAL ASIA TENGGARA
BENTUK DAN CIRI-CIRI KERAJAAN AWAL
KERAJAAN AGRARIA
KERAJAAN MARITIM


11
PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA
SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
KESENIAN DAN KESUSASTERAAN


12
TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA
ISLAM DAN PEREKEMBANGANNYA DI MAKKAH
MASYRAKAT ARAB JAHILIAH


13
ISLAM DAN PENYEBARANNYA DI MAKKAH
REAKSI MASYARAKAT ARAB


14
UJIAN PENILAIAN 2


15
UJIAN PENILAIAN 2


16
KERAJAAN ISLAM DI MADINAH
PERJANJIAN AQABAH PERTAMA DAN KEDUA
HIJRAH
PIAGAM MADINAH
PENYEBARAN ISLAM


17
PERJANJIAN HUDAIBIYAH
PEMBUKAAN SEMUALA KOTA MAKKAH
PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGANNYA
ZAMAN KHALIFAH AL-RASYIDIN
KONSEP KHALIFAH
SAYARAT DAN CARA PEMILIHAN KHALIFAH
SUMBANGAN KHALIFAH AL-RASYIDIN


18
KERAJAAN BANI UMAIYAH
KERAJAAN BANI ABBASIYAH
KERAJAAN TURKI UHTMANIYAH


19
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


20
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


21
CUTI PERTENGAHAN TAHUN


22
PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN TAMADUN LAIN DI DUNIA( CARA DAN KESAN)


23
ISLAM DI ASIA TENGGARA
KEDATANGAN ISLAM KE ASIA TENGGARA
TEORI DAN BUKTI KEDATANGAN


24
PENYEBARAN ISLAM DI ASIA TENGGARA
CARA DAN PENERIMAAN
PENGARAUH ISLAM DI ASIA TENGGARA
ASPEK PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
ASPEK SOSIAL
ASPEK EKONOMI


25
UJIAN PENILAIAN 3


26
PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM KEDATANGAN BARAT
PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN
INSTITUSI KESULTANAN
PERUNDANGAN


27
SOSIOBUDAYA


28
PERKEMBANGAN DI EROPAH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
PERKEMBANGAN DI EROPAH
PERUBAHAN MASYARAKAT DAN BUDAYA EROPAH
PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN


29
REVOLUSI PERTANIAN DAN REVOLUSI PERINDUSTRIAN


30
IMPERIALISME BARAT


31
DASAR BRITISH DAN KESANNYA TERHADAP EKONOMI NEGARA
EKONOMI TRADISIONAL
EKONOMI DAGANGAN


32
DASAR BRITISH TERHADAP PERTANIAN
KESAN-KESAN DASAR EKONOMI


33
SUKATAN PELAJARAN TINGKATAN 4 DITAMATKANULANGKAJI DAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNPENGENALAN SUKATAN PELAJARAN SEJARAH TINGKATAN 5


No comments:

Post a Comment