Tuesday, 9 April 2013

LATIHAN KERTAS 3 TING 5 BAB 4


LATIHAN KERTAS  3 TEMA 11 BAB 4
TEMA 11 BAB 4 (Malayan Union dan PTM 1948)

Tajuk Soalan : Jelaskan ciri-ciri pentadbiran Malayan Union, faktor-faktor kebangkitan masyarakat tempatan menentangnya. Disamping itu, berikan sebab-sebab penerimaan pentadbiran baru iaitu
Persekutuan Tanah Melayu.

1 Jelaskan sebab-sebab  Br memperkenalkan Malayan Union (5 markah)’
2. Jelaskan ciri-ciri MU dan sebab-sebab  masyarakat tempatan  menentang (30 marakah)
3. Huraikan faktor pembentukan PTM 1948 (15 markah)
4. Berdasarkan tindakan pemimpin tempatan menentang Malayan Union, jelaskan 
      langkah  yang akan anda ambil untuk membina kekuatan negara dalam
         masyarakat berbilang kaum  (15 markah)
5. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kesan kerjasama antara kaum
     kepada kesejahteraan negara Malaysia (10 markah)
6. Bincangkan langkah-langkah yang perlu diamalkan untuk membentuk konsep rakyat didahulukan,pencapaian diutamakan (10 markah)
7. Apakah nilai murni dan iktibar yang dihayati hasil daripada kehidupan berteraskan amlan permuafakatan dalam kehidupan? (10 markah)
8.Rumusan
-Pengetahuan yang diperoleh
-Iktibar kepda diri,bangsa dan negara
-Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih cemerlang

6 comments: