Sunday, 27 January 2013

Tugasan Kertas 3 Bab 2

Tajuk  10.1  Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme  di Asia Tenggara
Soalan :

Bincangkan tentang gerakan nasionalisme di Indonesia  dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan negara kita

Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah

Pengenalan
Aspek :  Memahami latar belakang sistem  politik di Indonesia  (5 markah)

Isi dan huraian
Memahami : Perubahan sistem politik dan faktor-faktorkemunculan nasionalisme  di Indonesia

2.Perubahan sistem politik dan  faktor-faktor kemunculan nasionalisme  di Indonesia
(a) Jelaskan  perubahan  sistem politik semasa  pemerintahan kuasa Belanda 
     di Indonesia (10 markah)
(b) Huraikan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Indonesia ( 20 markah)

Menganalisis : Perkembangan  nasionalisme di Indonesia

3. Perkembangan nasionalisme di Indonesia
Jelaskan perkembangan nasionalisme di Indonesia  (15markah)

Mengaplikasi : Langkah-langkah mengekalkan kemerdekaan negara

4. Langkah-langkah mengekalkan kemerdekaan negara 
Kemukakan  cadangan untuk mengekalkan kemerdekaan negara  (15 markah)

Menilai  : Kejayaan Malaysia  kesan daripada kemerdekaan negara
5. Kejayaan Malaysia kesan daripada kemerdekaan negara

Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh Malaysia
 kesan daripada kemerdekaan negara   (15 markah)

Menjana idea  untuk menghadapi cabaran bagi menjamin kedaulatan negara

6.Cabaran Malaysia bagi menjamin kedaulatan negara

(a) Jelaskan  cabaran yang dihadapi Malaysia  bagi menjamin 
      kedaulatan negara ( 5markah)
(b) Nyatakan  langkah-langkah untuk menghadapi cabaran di atas   ( 5 markah)

Menghayati nilai murni /iktibar/patriotisme daripada perjuangan nasionalis demi memajukan
negara  kita Malaysia

7.Penerapan  nilai murni/iktibar
Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar/patriotisme yang dapat diterapkan
 daripada perjuangan nasionalis demi memajukan negara  kita Malaysia    (10 markah)

Kesimpulan
Merumus  secara keseluruhan  isi yang telah dibincangkan

8 Rumusan
*Pengetahuan  yang diperoleh
*Iktibar kepada diri ,bangsa dan negara
*Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih  cemerlang   (5 markah)


5 comments:

  1. ada contoh skema jawapan untuk kertas 3 bab ini ? mahu rujuk sebagai bahan rujukan !

    ReplyDelete
  2. cikgu,boleh beri contoh skema jawapan untuk bab ini?terima kasih ~^^

    ReplyDelete