Monday, 24 September 2012

UJIAN DIAGNOSTIK TINGKATAN 5 SPM 2012

SALAM BUAT ANAKNDA...

Peperiksaan percubaan SPM sudahpun berlalu..ambil iktibar disebalik kelemahan dan teguran
guru.Lalkukan refleksi diri dan penambahbaikan diri


Ujian Diagnostik Kertas 1 SPM akan dibuat dan dijalankan pada minggu
ini dalam kelas.Meskipun tiada kelas Tambahan Sejarah...itu bukanlah batu
penghalang.Kelemahan kertas  1 dapat menilai sejauhmana pengetahuan
pelajar terhadap fakta sejarah.

Diharap anaknda akan bersiap sedia untk UJian Diagnostik Kertas 2
bagi kelas-kelas yang telahpun diuji.

Ketahuilah anaknda, bakat dan potensi Cemerlang sahaja tidak cukup
tanpa dibarengi tanpa dipupuk tanpa diasah dengan latihan dan amal
yang berterusan.

Ingat dan Fokuslah Pada MATLAMAT untuk Mencapai KECEMERLANGAN
 dalam akademik adalah 90%  manakala 10% adalah KOkurikulum


Ingat  FOKUS apda Matlamat dan Kerja yang dilakukan.
Jazakallahu khairan katsira.Barakalahuma fikum

Petua Terkini KERTAS 3 2012

PESANAN   BUAT ANAKNDA  TINGKATAN  4


PEPERIKSAAN  AKHIR TAHUN KERTAS  3 ADALAH SETARA DI SELURUH NEGERI JOHOR AKAN BERMULA SELAMA  3 JAM PADA 1 NOVEMBER 2012  INI


PERSEDIAAN RAPI IALAH:
1. Dapatkan maklumat khususnya  KBKK  tentang mana-mana  maklumat
    berkaitan Revolusi Pertanian dan Revolusi Perindustrian
2. Sumbangan besar Negara di peringkat kebangsaan mahupun antarabangsa
     dalam bidang tersebut
3.Kumpulkan artikel dan maklumat tersebut, kumpul dan carilah isi penting
4.Makna Revolusi  dapatkan maklumat kat Internet smada  Revolusi Umum
    mahupun Revolusi  Pertanian dan Revolusi Perindustrian.
5.Kenalpasti penciptaan baru dalam bidang tersebut
6.Cari juga maklumat agensi kerajaan  atau dasar kerajaan yang berkaitan 
   Pertanian dan Perindustrian


INGAT Maklumat berada di hujung jari anda  HIGH Tech dan HIGH Touch
Cari maklumat yang akurat dan valid.. jangan cari maklumat atau
sumber yang tidak sahih

Kumpulkan bahan tersebut dalam Word. Dan lakukan perkongsian ilmu

Tidak rugi jika melakukan kebaikan ini..

Semoga  anaknda  sentiasa bersiap sedia  dengan Peperiksaan KERTAS 3 Tahun ini

melalui  kaedah  Open Book Test.Moga Allah memberikan petunjuk dan Hidayah

Cadangan Jawapn KBKK Kertas 3

4

 Cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian  di Negara kita.
15
markah
1
Menebus guna tanah terbiar
2
Memberikan latihan kepada petani mengenai pertanian
3
Kerajaan perlu membimbing para petani untuk menghasilkan tanaman yang bermutu
4
Memberi bantuan modal
5
Memperbanyakkan kajian dan penyelidikan dalam pertanian
6
Insentif/ ganjaran perlu diberikan kepada usahawan tani yang berjaya
7
Cukai tanah direndahkan
8
Pendedahan kepada pelajar pertanian sebagai satu perniagaan
9
Modal kepada mahasiswa yang tidak bekerja
10
Kempen cinta produk Industri Kecil dan sederhana yang berkaitan dengan pertanian
11
Melancarkan satu rumah satu hasil pertanian
12
Mempelbagaikan kegunaan pertanian
13
MARDI sebagai peneraju agro teknologi
14
Menggunakan teknologi moden dan terkini dalam pertanian
15
Memberi bantuan mesin untuk Industri Kecil Sederhana
16
Melahirkan lebih ramai pakar dalam pertanian dan industri asa tani
17
Membangunkan teknologi berdaya saing
18
Meningkatkan prasarana di kawasan luar bandar

Mana-mana yang munasabah


Contoh Jawapan Pengenalan KERTAS 3


Peraturan pemarkahan Tingatan 4 bab 9
Soalan:
Huraikan perkembangan  Revolusi   Pertanian  di Britain dan hubungkaitnya  dengan industri   pertanian  di negara  kita pada hari ini.

Soalan
Kod
Isi dan Huraian
Markah Penuh

1

Pengenalan. Jelaskan latar belakang  Revolusi Pertanian  di  Eropah
5
markah
1
Perubahan besar
3
Perubahan mendadak
4
Berlaku dalam politik
5
Berlaku dalam sosial
6
Berlaku dalam Ekonomi
7
Memberi kesan kepada bidang yang lain
8
Memberi kesan kepada manusia
9
Contoh revolusi politik ialah kebangkitan menukarkan sistem pemerintahan
10
Contoh menukarkan sistem kolonial kepada pemerintahan pribumi

contoh soalan kertas 3 (bab 9)


SET  2

Untuk calon – diberikan pada hari peperiksaan
TAJUK 9:PERKEMBANGAN  DI  EROPAH
Tema / Tajuk :  9.2   Bab 9 Tingkatan 4   (Revolusi Pertanian)

Soalan:
Huraikan perkembangan  Revolusi   Pertania  diBritain dan hubungkaitnya  dengan industri   pertanian  di negara  kita pada hari ini.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format Aspek Perincian Markah Penuh

Pengenalan
Memahami latar belakang  Revolusi  Pertanian 1.  Pengenalan
Jelaskan latar belakang  Revolusi Pertanian  di  Eropah 5
markah

Isi dan Huraian


Memahami  perkembangan   Bidang  pertanian 2.  Perkembangan   bidang  pertanian
Jelaskan perkembangan bidang  pertanian  di
Eropah
30
markah
Menganalisis  kaedah dan ciptaan  baru dalam  pertanian
.
3. Kaedah  dan  ciptaan  baru  dalam pertanian
Jelaskan  kaedah  dan  ciptaan  baru  dalam  pertanian yang  membolehkan Revolusi Pertanian berlaku  di Britain
15
markah
Mengaplikasikan :
Perbandingan   fenomena  semasa Revolusi  Pertanian  diBritain  dengan  kejadian semasa  di  Negara kita 4  Bandingan  fenomena  Revolusi  Pertanian  di Britain dengan  kejadian  semasa  di  Negara kita
 Bincangkan  persamaan dan   perbezaan  fenomena  di Tanjung Karang dengan   apa  yang berlaku  di  Britain  semasa  Revolusi  Pertanian 15
markah
Menilai kejayaan negara dalam  industri pertanian 5. Kejayaan negara dalam industri pertanian

Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara
dalam  industri  pertanian 10
 markah

Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara yang  maju  dalam
Bidang pertanian

6  Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam  bidang pertanian
Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara
dalam   bidang  pertanian.(5M)

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)
10
markah

Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotisme daripada  Revolusi  Pertanian  
7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme  daripada Revolusi  Pertanian  yang boleh diterapkan demi  kemajuan  negara kita.
10
markah
Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

8 Rumusan

Pengetahuan yang diperoleh
Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5
markah

Thursday, 20 September 2012

Pembetulan skema Bab 7 Tema 11


PERATURAN PEMARKAHAN
BAB 7 : SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA
Soalan

Butiran
Markah
3


Jelaskan  maksud  persekutuan

a)F1        Penyatuan beberapa buah negeri
F2       Mempunyai sebuah Kerajaan      Persekutuan
 F3       Dan beberapa buah Kerajaan Negeri
 F4       Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjalankan 
             tugas     berdasarkan kuasa yang diperuntukkan 
            dalam Perlembagaan Malaysia
2x1m
=
2 markah           

b)           
                    

Berikan dua bidang kuasa Kerajaan Persekutuan
F1  Peruntukan luas  berhubung  pentadbiran  Negara
F2  Bidang  pentadbiran  Negara meliputi 
       perkhidmatan          ekonomi,social ,
       keselamatan  dan pendidikan
F3  Badan  pelaksana atau eksekutif 
       mengikut perlembagaan
F4  Kuasa  eksekutif   terletak  pada   
     Yang Dipertuan Agong
F5  Kabinet  atau  Jemaah Menteri  ialah  
     badan yang menjalankan     kuasa eksekutif
F6  hal ehwal luar negeri,pertahanan,keselamatan 
      dalam negeri
F7 pentadbiran dan keadilan
F8 kerakyatan Negara,pilihan raya Negara, kewangan
F9 perniagaan,perushaan,perdagangan
F10 perkalapaln,perlayaran,pengangkuran


2x1m
=
2 markah          

c)


   

Apakah  yang  anda  faham  dengan  Senarai  Bersama?

F1  Menurunkan bidang kuasa Kerajaan Persekutuan  
      dan 
      Kerajaan Negeri
F2 Kedua-dua  kerajaan  mempunyai kuasa 
    terhadapnya
F3 Contoh Senarai Bersama ialah kebajikan sosial,biasiswa,Taman Negara,penjagaan haiwan,kesihatan dan kebersihan awam, parit dan tali air, pemulihan , hiburan awam ,perhubungan2x1m
=
2 markah


d)


       
                

Siapakah yang  memegang  kuasa eksekutif kerajaan dibawah
Kerajaan  Persekutuan
F1 Yang  dipertuan Agong
 Kerajaan Negeri
F2 Raja /Sultan
F3 Yang Dipertua Negeri2x1m
=
2 markah
e)


         F1
        F2       
        F3
F4
F5
 F6
F7
Bagaimanakah Menteri  Besar dilantik?

 Dilantik oleh  sultan
Dilantik oleh Yang Dipertuan Negeri  
Dipilih melalui Ahli Dewan Undangan Negeri
Dengan kuasa majoriti (pilihanraya kecil)
Sokongan  rakyat ramai/tempatan
Dipilih melalui Dewan Rakyat
Mendapat persetujuan ahlinya3x1m
=
3 markah