Monday, 3 September 2012

Tugasan Kertas 3 Bab 7 TING 4


TUGASAN   BUAT  SEMUA  PELAJAR  TING 4
1.Buat  Tugasan  ini dalam buku analisis   soalan  atau  nota  anda
2.Persiapan  untuk  menghadapi   KERTAS  3  akhir tahun 2012  ini
3.Rujukan  utama  ialah  Buku Teks  Ting  4  atau mana-mana buku  rujukan  boleh digunakan

 
TAJUK 8.4 – ISLAM DI ASIA TENGGARA

Tema / Tajuk : 8.4 Bab 7 Tingkatan 4

Soalan:
Huraikan penyebaran dan pengaruh Islam di Asia Tenggara serta sumbangan Malaysia di peringkat antarabangsa.
Peringatan ;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format
Aspek
Perincian
Markah Penuh

PENGENALAN

Memahami latar belakang kedatangan Islam ke Asia Tenggara

1.                  Pengenalan

Jelaskan latar belakang kedatangan Islam di Asia Tenggara

5
markah

ISI DAN HURAIAN

Memahami penyebaran Islam di Asia Tenggara

2.       Penyebaran Islam di Asia Tenggara

Huraikan pengaruh Islam di Asia Tenggara.

i)      Perdagangan (4 M)
ii)    Perkahwinan (4 M)
iii)   Pengislaman raja dan golongan bangsawan (4 M)
iv)  Kelahiran kerajaan Islam (5 M)
v)    Peranan pusat kebudayaan (5 M)
vi)  Peranan mubaligh (5 M)
vii) Keistimewaan Islam (3 M)

30
markah

Menganalisis pengaruh Islam di Asia Tenggara

3.       Aspek pengaruh Islam di Asia Tenggara.

Jelaskan aspek pengaruh Islam di Asia Tenggara.

i)      Pemerintahan dan pentadbiran (3 M)
ii)    Sistem pendidikan (3 M)
iii)   Bahasa dan kesusasteraan (3 M)
iv)  Cara hidup (2 M)
v)    Kesenian (2 M)
vi)  Ekonomi  (2 M)

vii)                
15
markah

No comments:

Post a Comment