Thursday, 6 September 2012

Skema Bab 9 Ting 5


BAB 9 T5 :  MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Soalan
Butiran
Markah

1a)


b)


c)


d)


Nyatakan negara-negara yg menganggotai Perikatan Kuasa Tengah.
F1  Jerman
F2  Austria-Hungary
F3  Itali
F4  Turki
F5  Bulgaria

Namakan dua buah negara yang menyertai Pakatan Bertiga.   
 F1  Britain
F2  Perancis
F3  Russia
F4  Itali
F5  Jepun

Bagaimanakah peperangan dikatakan menganggu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara?
F1  menyebabkan inflasi
F2  meningkatkan pengangguran
F3  menyukarkan urusan perniagaan
F4  mana-mana yg munasabah

Pada pendapat anda, mengapakah kita harus mengelakkan peperangan?
F1  untuk mengelakkan kehilangan nyawa yg tidak berdosa.
F2  untuk mengelakkan kerugian akibat musnahnya harta benda.
F3  untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.
F4  mana-mana jawapan yg munasabah.
2x1m
=
 2 markah2x1m
=
 2 markah

3x1m
=
 3 markah


3x1m
=
 3 markah

2a)

b)

c)d)

Nyatakan dua pakatan kuasa besar yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua.
F1  Kuasa Bersekutu
F2  Kuasa Paksi


Siapakah pemimpin Jerman dan Itali yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua.
F1 Adolf Hitler
F2  Benito Mussolini


Bagaimanakah peperangan dikatakan menganggu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara?
F1  menyebabkan inflasi
F2  meningkatkan pengangguran
F3  menyukarkan urusan perniagaan
F4  mana-mana yg munasabah


Pada pendapat anda, mengapakah kita harus mengelakkan peperangan?
F1  untuk mengelakkan kehilangan nyawa yg tidak berdosa.
F2  untuk mengelakkan kerugian akibat musnahnya harta benda.
F3  untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu.
F4  mana-mana jawapan yg munasabah.2x1m
=
 2 markah2x1m
=
 2 markah3x1m
=
 3 markah
3x1m
=
 3 markah


3a)


b)


Nyatakan faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Pertama (1914-1918).                              
F1    Faktor politik
H1a  kemunculan nasionalisme dan sistem pakatan negara Eropah
H1b  iaitu Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga
F2    Faktor ekonomi
H2a  persaingan kuasa besar merebut peluang ekonomi
H2b  negara kecil di Eropah bersatu dan membentuk sebuah 
         negara bangsa
C2a  contohnya Jerman dan Itali.
H2c  kedua-dua negara ini turut sama menjadi kuasa besar
C2b  seperti Britain, Perancis, Austria-Hungary dan Russia
H2d  turut berusaha mendapatkan jajahan
H2e  nasionalisme yg kuat menyebabkan kuasa besar ini bersaing
        mencari pengaruh
H2f  dan mendapatkan bahan mentah serta memasarkan barangan
        siap mereka
H2g  Perikatan kuasa tengah dibentuk dan dianggotai Jerman,
        Austria-Hungary dan Itali. Kemudian disertai oleh Turki dan
        Bulgaria.
H2h Pakatan Bertiga pula dianggotai oleh Britain, Perancis, Russia,
        Itali dan Jepun.
F3   Faktor segera
H3a pembunuhan Franz Ferdinand iaitu pewaris takhta Austria-
        Hungary dan isterinya oelh pengganas Serbia
H3b  Austria dengan sokongan Jerman mengisytiharkan perang
         terhadap Serbia.
H3c  Serbia disokong oleh sekutunya Russia dan Perancis.
H3d serangan Jerman terhadap Perancis melalui negara berkecuali
        iaitu Belgium telah menimbulkan kemarahan Britain.
H3e Britain yg merupakan musih Jerman turut campur tangan
        dalam peperangan ini.
H3f   Britain kemudiannya meminta bantuan Amerika Syarikat.
H3g  serangan Jerman terhadap kapal dagang Amerika Syarikat
         turut melibatkan negara tersebut dalam peperangan ini.

Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama.
F1   Kesan Politik
H1a  menamatkan pemerintahan beraja di Eropah.
H1b  Persidangan Damai yg diadakan membawa kepada
        termetrinya Perjanjian Versailes.
H1c  perjanjian ini telah mengubah peta Eropah
H1d  dan membentuk beberapa buah negara baru.
H1e  pembentukan Liga Bangsa pada tahun 1919.
H1f  matlamatnya untuk menggalakkan kemanan dan kerjasama
        antarabangsa
H1g dan menjamin keselamatan bersama
H1h keahliannya termasuk negara-negara bersekutu (kecuali AS)
       dan negara-negara berkecuali
H1i namun liga ini gagal menjamin kemanan dunia.

F2  Kesan ekonomi
H2a  negara yg berperang mengalami inflasi dan hutang perang yg
        tinggi
H2b  disebabkan perbelanjaan perang yg besar
H2c  membawa kepada masalah inflasi dan pengangguran.
H2d  pasaran dunia telah diambil alih AS dan Jepun.
H2e  Britain kehilangan 1/3 daripada perdagangan luarnya.
F3  Kesan sosial
H3a  kehilangan nyawa yang begitu ramai.
H3b  kerosakan harta benda.
H3c  trauma yang berpanjangan.
H3d  penderitaan yang berlarutan.
H3e  Mana-mana jawapan yg munasabah.

8x1m
=
 8 markah


6x1m
=
 6 markah

c)

Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan?         
F1   menghormati kedaulatan negara lain.
F2   mengelakkan daripada mencampuri urusan dalaman negara
       lain.
F3   menyelesaikan pertikaian secara diplomasi.
F4   menjalin hubungan dengan semua negara tanpa mengira
       ideologi.
F5   mengelakkan daripada perlumbaan bersenjata.
F6   mengamalkan sikap toleransi.
F7   mendidik rakyat agar mencintai keamanan.
F8   menyokong semua usaha untuk memelihara kemanan sejagat.
F9   menyertai pertubuhan serantau dan antarabangsa.
F10 bersama-sama memerangi keganasan
F11 mana-mana jawapan munasabah.

6x1m
=
 6 markah


4a)

b)
Nyatakan faktor-faktor berlakunya Perang Dunia Kedua (1939-1945).                              
F1    Faktor politik
H1a kegagalan Perjanjian Versailes menyelesaikan masalah
        Perang Dunia Pertama.
H1b  berlaku perubahan politik di Jerman, Soviet Union, Itali dan
        Jepun.
H1c  rasa tidak puas hati Jerman terhadap Perjanjian Versailes.
H1d  Jerman kehilangan tanah jajahan.
H1e  Jerman terpaksa membayar pampasan perang yg tinggi.
H1f  Jerman diarah mengurangkan saiz angkatan tenteranya.
H1g  muncul seorang pemimpin baru di Jerman iaitu Adolf Hitler yg
        berjaya menguasai Jerman melalui partinya National Socialist.
H1h Hitler mengingkari Perjanjian Versailes apabila membina
        sebuah angkatan tentera yg besar.
H1i  di Russia, perang saudara berlaku.
H1j  pihak komunis Berjaya mengalahkan pihak lawan yang dibantu
       oleh AS, Britain, Perancis dan Jepun.
H1k Vladimir Lenin telah mengukuhkan ideology komunis di Russia
       yg kemudiannya dikenali sebagai Kesatuan Republik Sosialis
       Soviet (USSR).
H1l  apabila Lenin mati, ia digantikan oleh Joseph Stalin.
H1m Itali dengan pimpinan Benito Mussolini pula menjajah
         Ethiopia.
H1n  kemudian Itali menceroboh Perancis.
H1o  di Timur, Jepun muncul sebagai kuasa yg ingin menguasai
        negara-negara Timur.
H1p  dan berasa bertanggungjawab membebaskan negara-negara
        ini daripada penjajahan Barat.

F2    Faktor ekonomi
H2a  berlaku disebabkan kemelesetan ekonomi.
H2b  kemelesetan ekonomi melanda AS dan seterusnya merebak
        ke seluruh dunia.
H2c  AS tidak mampu lagi memberikan pinjaman untuk Jerman.
H2d  dan ini menyebabkan Jerman tidak berupaya membayar
         hutang perangnya.
H2e  masalah ekonomi ini menyebabkan negara Eropah lain
        termasuk Britain, Perancis dan Itali mengurangkan peruntukan
        ketenteraan.
H2f  sebaliknya Jerman bertindak mengukuhkan ketenteraannya
H2g  bagi mengalihkan perhatian rakyatnya daripada masalah
        ekonomi.
H2h perkara yg sama juga berlaku di Jepun.

F3   Faktor segera
H3a Jerman menyerang Poland dari Barat
H3b  manakala USSR menyerang Poland dari Timur.
H3c  serangan ini menyebabkan Britain dan Perancis
        mengisytiharkan perang terhadap Jerman.
H3d Jepun melancarkan serangan mengejut terhadap Pearl
        Harbour dan berjaya memusnahkan angkatan perang AS di
        Lautan Pasifik.
H3e seterusnya Jepun mengalahkan British di Tanah Melayu
        termasuk Singapura.
H3f  muncul pakatan yang berasingan.
H3g  AS memilih untuk menyertai Kuasa Bersekutu terdiri daripada
         Britain, Perancis dan Soviet Union.
H3h  manakala Kuasa Paksi terdiri daripada Jerman, Itali dan
        Jepun.
H3i  pihak Jerman kalah di Eropah dan presiden As, Harry Truman
     mengarahkan bom atom pertama digudurkan di Hiroshima 
H3j  atas alasan ingin mengelakkan tempoh perang yg lama dan
       ramai kehilangan nyawa.
H3k dua hari kemudian bom kedua dijatuhkan di Nagasaki.


Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Kedua.
F1   Kesan Politik
H1a  memecahbelahkan negara-negara di Eropah.
H1b  meruntuhkan sistem imperialisme.
H1c  menubuhkan negara-negara baru yg merdeka.
C1a  AS membebaskan Filipina.
C1b  Belanda membebaskan Indonesia.
C1c  Britain membebaskan Tanah Melayu dan India.
H1d  menyebabkan berlakunya Perang Dingin.
H1e  negara Jerman terbahagi dua iaitu Jerman Barat dan Jerman
        Timur.

F2  Kesan ekonomi
H2a  negara-negara baru perlu menangani masalah yg timbul
         daripada warisan ekonomi penjajah
H2b  dan membangunkan ekonomi masing-masing.

F3  Kesan sosial
H3a  kehilangan nyawa yang begitu ramai.
H3b  memberikan kesedaran tentang pentingnya keamanan dan
         kesejahteraan dunia.
H3c  membawa kepada pembentukan Pertubuhan Bangsa-bangsa
        Bersatu (PBB) pada tahun 1945 bagi menggantikan Liga
        Bangsa.
H3d  kerosakan harta benda.
H3e  trauma yang berpanjangan.
H3f  penderitaan yang berlarutan.
H3g  Mana-mana jawapan yg munasabah.8x1m
=
 8 markah

8x1m
=
 8 markah


6x1m
=
 6 markah

c)


Pada pendapat anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan?         
F1   menghormati kedaulatan negara lain.
F2   mengelakkan daripada mencampuri urusan dalaman negara lain.
F3   menyelesaikan pertikaian secara diplomasi.
F4   menjalin hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi.
F5   mengelakkan daripada perlumbaan bersenjata.
F6   mengamalkan sikap toleransi.
F7   mendidik rakyat agar mencintai keamanan.
F8   menyokong semua usaha untuk memelihara kemanan sejagat.
M   mana-mana munasabah6x1m
=
 6 markah

No comments:

Post a Comment