Monday, 24 September 2012

contoh soalan kertas 3 (bab 9)


SET  2

Untuk calon – diberikan pada hari peperiksaan
TAJUK 9:PERKEMBANGAN  DI  EROPAH
Tema / Tajuk :  9.2   Bab 9 Tingkatan 4   (Revolusi Pertanian)

Soalan:
Huraikan perkembangan  Revolusi   Pertania  diBritain dan hubungkaitnya  dengan industri   pertanian  di negara  kita pada hari ini.
Peringatan;
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format Aspek Perincian Markah Penuh

Pengenalan
Memahami latar belakang  Revolusi  Pertanian 1.  Pengenalan
Jelaskan latar belakang  Revolusi Pertanian  di  Eropah 5
markah

Isi dan Huraian


Memahami  perkembangan   Bidang  pertanian 2.  Perkembangan   bidang  pertanian
Jelaskan perkembangan bidang  pertanian  di
Eropah
30
markah
Menganalisis  kaedah dan ciptaan  baru dalam  pertanian
.
3. Kaedah  dan  ciptaan  baru  dalam pertanian
Jelaskan  kaedah  dan  ciptaan  baru  dalam  pertanian yang  membolehkan Revolusi Pertanian berlaku  di Britain
15
markah
Mengaplikasikan :
Perbandingan   fenomena  semasa Revolusi  Pertanian  diBritain  dengan  kejadian semasa  di  Negara kita 4  Bandingan  fenomena  Revolusi  Pertanian  di Britain dengan  kejadian  semasa  di  Negara kita
 Bincangkan  persamaan dan   perbezaan  fenomena  di Tanjung Karang dengan   apa  yang berlaku  di  Britain  semasa  Revolusi  Pertanian 15
markah
Menilai kejayaan negara dalam  industri pertanian 5. Kejayaan negara dalam industri pertanian

Apakah kejayaan yang dicapai oleh negara
dalam  industri  pertanian 10
 markah

Mencipta / Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah Negara yang  maju  dalam
Bidang pertanian

6  Cabaran menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju dalam  bidang pertanian
Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam memajukan negara
dalam   bidang  pertanian.(5M)

Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran di atas (5M)
10
markah

Menghayati nilai-nilai murni / ikhtibar / patriotisme daripada  Revolusi  Pertanian  
7.    Penerapan nilai-nilai murni ikhtibar / patriotisme daripada kerajaan awal demi memajukan negara kita

Nyatakan nilai-nilai murni / iktibar / patriotisme  daripada Revolusi  Pertanian  yang boleh diterapkan demi  kemajuan  negara kita.
10
markah
Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan.

8 Rumusan

Pengetahuan yang diperoleh
Ikhtiar kepada diri, bangsa dan negara
Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang

5
markah

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Cikgu, tiada skemanya kah?
    Tolong reply...

    ReplyDelete