Monday, 24 September 2012

Cadangan Jawapn KBKK Kertas 3

4

 Cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian  di Negara kita.
15
markah
1
Menebus guna tanah terbiar
2
Memberikan latihan kepada petani mengenai pertanian
3
Kerajaan perlu membimbing para petani untuk menghasilkan tanaman yang bermutu
4
Memberi bantuan modal
5
Memperbanyakkan kajian dan penyelidikan dalam pertanian
6
Insentif/ ganjaran perlu diberikan kepada usahawan tani yang berjaya
7
Cukai tanah direndahkan
8
Pendedahan kepada pelajar pertanian sebagai satu perniagaan
9
Modal kepada mahasiswa yang tidak bekerja
10
Kempen cinta produk Industri Kecil dan sederhana yang berkaitan dengan pertanian
11
Melancarkan satu rumah satu hasil pertanian
12
Mempelbagaikan kegunaan pertanian
13
MARDI sebagai peneraju agro teknologi
14
Menggunakan teknologi moden dan terkini dalam pertanian
15
Memberi bantuan mesin untuk Industri Kecil Sederhana
16
Melahirkan lebih ramai pakar dalam pertanian dan industri asa tani
17
Membangunkan teknologi berdaya saing
18
Meningkatkan prasarana di kawasan luar bandar

Mana-mana yang munasabah


No comments:

Post a Comment