Sunday, 2 November 2014

persediaan spm kertas 3 spm

Aspek
Perincian
1
Latar belakang & Maksud demokrasi berparlimen
2
Ciri-ciri demokrasi berparlimen
3
Kepentingan perlembagaan kepada negara yang mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
4
Bidang tugas Yang Di-Pertuan Agong
5
Konsep, Ciri-ciri dan fungsi badan-badan berikut :
  1. Badan Perundangan (Judisiari)
  2. Badan Pelaksanaan (Eksekutif)
  3. Badan Kehakiman (Legislatif)
6
Manfaat pilihan raya kepada negara
7
Bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
8
Kebaikan/kepentingan/faedah/manfaat sistem demokrasi berparlimen yang diamalkan di Malaysia
9
Kejayaan yang Malaysia peroleh melalui amalan demokrasi berparlimen
10
Usaha memantapkan pelaksanaan sistem demokrasi berparlimen di negara kita
11
Cabaran yang dihadapi Malaysia dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen dan langkah-langkah mengatasi cabaran tersebut
12
Nilai-nilai murni dan iktibar daripada pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
13
Kesimpulan keseluruhan isi yang telah dibincangkan :
  1. Pengetahuan yang diperoleh
  2. Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara
  3. Harapan menjadikan bangsa dan Negara Malaysia harmoni dan stab

Sunday, 12 October 2014

TUDINGAN SPM

TUDINGAN 2014
TUMPUAN :  2 BAB INI

BAB 9
1.Zaman Gelap
2.Zaman Reformation
3.Penjelajahan dan penerokaan
4.Imperialisme Barat di Asia Tenggara

BAB 10
1.Ekonomi Tradisional
2.Ekonomi Dagangan
3.Kesan-kesan Dasar Ekonomi
·Pembandaran
·Pengangkutan dan Perhubungan
·Pendidikan Vernakular
·Masyarakat  Majmuk
·Perkhidmatan Kesihatan

TUDINGAN SPM

TUDINGAN 2014
BAB 6
1.Khalifah Al Rasyidin
Peranan
Tugas  
Cara pemilihan
Sumbangan
3.    Kerajaan Bani Abbasiyah


2 BAB INI BOLEH BERGABUNG

BAB 7
1.Cara penyebaran Islam di AT
2.Pengaruh kedatangan Islam
·Pemerintahan/pentadbiran
·Ekonomi
·Sosiobudaya
BAB 8
1.Pengaruh Dan Kesan Kedatangan Islam di Malaysia
·( Ekonomi – Matawang, Perdagangan, Percukaian)
·Politik ( Pemerintahan dan Pentadbiran/ Perundangan )
·Sosial


TUDINGAN SPM

TUDINGAN 2014
BAB 4
1.Riwayat Hidup / Keperibadian Rasullulah

BAB 5
1.Perjanjian Aqabah
2.Hijrah
3.Piagam Madinah
4.Perang Dalam Islam
5.Perjanjian Hudaibiyah

TUDINGAN BERFOKUSTUDINGAN 2014
TEMA 7 : TUMPUAN SEPENUH.
BAB 1
1.Tamadun Hwang Ho
2.Makna Tamadun , Ciri-ciri Tamadun
3.Tamadun Mesopotamia
4.Tamadun Mesir Purba
BAB 2
1.Sumbangan Tamadun Yunani, Rom, India dan China
2.Aspek Peningkatan tamadun India
BAB 3
1.  Kerajaan Agraria Dan Saling
      bergantung dengan maritim
2.  Pengaruh agama Hindu Buddha
    ( pemerintahan dan bahasa )-U

SKEMA STRUKTUR MARA


1(a)

T4
(m/s 31)
Namakan  dinasti  beraja yang terdapat dalam Tamadun Hwang Ho. (1 m)

F1        Dinasti Hsia
F2        Dinasti Chou
F3        Dinasti Shang
                                                                     
[Mana-mana 1 x 1 m]
1
1
1

[ 1 m ]

(b)
(m/s 32)
Nyatakan sumbangan Tamadun Hwang Ho dalam bidang pertanian kepada peradaban dunia  sehingga ke hari ini. (2 m)

F1        Pembinaan sistem pengairan
F2        Penciptaan teknologi pembajakan
F3        Penciptaan cangkul
F4        Penciptaan sabit
F5        Penggunaan batas untuk pertanian
F6        Penciptaan peralatan pertanian daripada kayu kepada besi
F7        Pembinaan terusan untuk mengelakkan banjir

           
                                                                      [ Mana-mana 2 x 1 m ]
1
1
1
1
1
1
1
1

[ 2 m ]
(c)
KBAT
Berikan  cadangan anda untuk meningkatkan industri       
pertanian negara kita. (2 m)

F1      Meningkatkan ilmu pertanian
F2      Menyertai pelbagai kursus yang berkaitan
F3      Mengusahakan pertanian secara moden
F4      Berkongsi kepakaran dengan negara lain
F5      Menggunakan teknologi moden
F6      Mengusahakan bidang pertanian secara besar-besaran
F7      Melakukan penyelidikan dan pembangunan (R&D)
F8      Meningkatkan strategi pemasaran
F9      Menganggap pertanian adalah  perniagaan
F10    Meningkatkan modal
                                                           
          (Mana-mana jawapan munasabah)              [ Mana-mana 2 x 1 m ]
                              
                                                            1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

[ 2m ]
(d)
(m/s 55)
Nyatakan sistem peperiksaan awam dalam Tamadun China? (2 m)

F1        Merupakan peperiksaan awam tertua
F2        Dibahagi kepada tiga tahap
F3        Peringkat Tahap Pertama/ Hsiu Tai
F4        Tahap Kedua/ Chun Jen dan
F5        Tahap Ketiga/ Chin Shih
F6                   Tahap pertama setaraf ijazah pertama
F7        Tahap kedua setaraf  sarjana
F8        Tahap ketiga setaraf doktor falsafah
F9                   Tahap pertama dilaksanakan di daerah
F10      Tahap kedua dijalankan di ibu kota daerah
F11      Tahap ketiga dijalankan di ibu kota empayar
F12      Diadakan istana/ di hadapan maharaja
F13      Lulusan tahap pertama berpeluang menjadi pegawai
           kerajaan
F14      Lulus ijazah ketiga layak menjadi pendidik
F15                 Peperiksaan tahap pertama diadakan dua kali dalam
            tempoh tiga tahun
F16      Tahap kedua dan ketiga diadakan tiga tahun sekali
F17      Dikendalikan dengan ketat / tegas
F18                 Mereka yang meniru dikenakan hukuman mati
F19      Calon dikurung dalam bilik selama tiga hari untuk   menulis             jawapan
F20      Makanan disediakan untuk calon
F21     Pemeriksa dikurung sebelum tiba hari peperiksaan
                                                               
                                                                                  [ Mana-mana 3 x 1m ]1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

[ 3 m ]
( e)
KBAT
Berikan dua cara untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara Malaysia. (2m)

F1        Sentiasa menambahbaik sistem pendidikan negara
F2        Pelaksanaan E-Education
F3        Meningkatkan kemahiran tenaga pengajar melalui kursus                 jangka pendek/panjang
F4        Memperluas capaian jaringan jalur lebar
F5        Meningkatkan prasarana pendidikan
F6        Memartabatkan profesion bidang pendidikan
F7        Memberi peluang untuk pendidikan sepanjang hayat           melalui maya
F8        Mengurangkan kos pendidikan
F9        Menggalakkan kajian tindakan dalam kalangan warga             pendidik
F10      Memperbanyakkan institusi-institusi pendidikan yang             mencakupi pelbagai bidang kemahiran
F11      Mengadakan lawatan penandaarasan/benchmarking ke             institusi-intitusi yang terkenal di dalam dan luar negara

            (mana-mana jawapan munasabah)               [ Mana-mana 2 x 1 m]1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1


[ 2 m ]

Soalan

Butiran
Markah
2 (a)
T4
Ms 119-120
Apakah maksud hijrah dalam konteks Islam?(1m)

F1     Hijrah bermaksud berpindah
F2     Perpindahan orang Islam dari Kota Makkah  ke Kota Madinah
F3     Perjuangan untuk memperkukuhkan Islam
F4     Merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam
F5     Perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan   keburukan/kejahatan
F6     Semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan
F7     Perubahan dari segi sikap
F8     Perubahan dari segi cara berfikir
F9     Perubahan dari segi tingkah laku

[Mana-mana 1 x 1m]1
1
1
1
1

1
1
1
1

[1 m]
(b)
(ms 121)


(c)
KBAT

(d)
Ms 128-129 &
KBAT


KBAT & m/s 126
Mengapakah berlakunya penghijrahan Nabi Muhammad s.a.w dan umat Islam dari Makkah ke Madinah ? (2m)

F1      Perintah Allah / wahyu / ( Surah al-Anfal)
F2      Strategi untuk mengembangkan Islam
F3      Sebagai strategi baru dalam menghadapi ancaman yang berterusan daripada orang Arab Quraisy di Makkah.
F4      Suasana aman di tempat baru akan memudahkan lagi penyampaian dakwah Islam.
F5      Bagi membolehkan sebuah masyarakat Islam yang
          bersatu dan sempurna di wujudkan.
F6      Jemputan daripada masyarakat Arab Madinah (melalui perjanjian Aqabah)
F7      Penduduk Madinah memerlukan pemimpin yang    
          berkaliber
F8      Bagi mendamaikan permusuhan yang sering berlaku dalam
           kalangan penduduk Madinah

                                                           [ Mana-mana 2 x 1 m ]

Tema Maal Hijrah 1435 H  ialah “Wassatiyyah Tonggak Kesatuan Ummah” iaitu penekanan aspek kesederhanaan dalam kehidupan manusia.

Mengapakah kita perlu mengamalkan kehidupan secara sederhana ?
(3 m)

H1       Merupakan tuntutan dalam agama
H2       Agama melarang pembaziran/berlebih-lebihan
H3       Mengelakkan perasaan riak dan takabur
H4       Supaya kita sentiasa bersyukur
H5       Memudahkan jalinan silaturrahim/persaudaraan
H6       Melahirkan rasa simpati/empati terhadap mereka yang             kekurangan
           
            (mana-mana jawapan munasabah)               [ Mana-mana 3 x 1m]Piagam Madinah merupakan perlembagaan bertulis yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masihi.
Berikan dua kepentingan Piagam Madinah. (2m)

F1        Kerajaan Islam di Madinah merupakan model kerajaan Islam yang unggul.
F2        Ia dilengkapkan dengan perlembagaan yang dapat diterima pakai oleh semua masyarakat / termasuk mereka daripada pelbagai bangsa dan agama
F3        Berjaya mengatur sebuah pemerintahan yang lengkap / meliputi soal dunia dan akhirat / pelbagai bangsa dan agama
F4        Ekonomi kerajaan Islam Madinah mula meningkat.
F5        Amalan riba, penipuan, rasuah dan penindasan tidak dibenarkan
F6        Sifat bertimbang rasa dan amalan bersedekah digalakkan.
F7        Orang Ansar telah membantu orang Muhajirin dari segi ekonomi  secara ikhlas.
F8        Berjaya membentuk masyarakat  baru berasaskan ummah
F9        Masyarakat Madinah hidup bersatu padu dan aman  
            berasaskan  semangat ukhuwah Islamiah.
F10      Taraf dan kedudukan rakyat adalah sama / konsep keadilan sosial
F11      Tiada lagi perbezaan taraf dalam kalangan masyarakat.
F12      Rakyat / masyarakat Madinah dapat menikmati sebuah   negara yang mempunyai undang-undang yang lengkap,     sempurna dan adil.
F13      Perlembagaan negara terlebih disusun terlebih dahulu sebelum mengasaskan sebuah kerajaan / berjaya menarik sokongan masyarakat Islam dan  bukan Islam di Madinah.
F14      Setiap kaum terikat dengan undang-undang yang   digariskan,  contoh, orang Yahudi tidak boleh menindas            kaum Arab lain


F15      Kesemua bangsa mempunyai hak
F16      Mereka juga harus mematuhi  peraturan dan cara hidup yang menjadi panduan masyarakat.
F17      Semua penduduk Madinah bertanggung jawab mempertahankan keselamatan negara Madinah daripada serangan pihak luar.
F18      Madinah menjadi kuat dan disegani oleh negara lain di Semenanjung Tanah Arab.
            (mana-mana jawapan munasabah)              [ Mana-mana 2 x 1m ]


Piagam Madinah boleh dijadikan panduan kepada pemimpin negara kita untuk menyatupadukan penduduk pelbagai kaum. Berikan pendapat anda. (2m)


H1       Melaksanakan peraturan /undang-undangyang sama           untuk semua kaum
H2       Setiap kaum dibenarkan mengamalkan agama/budaya             masing-masing
H3       Menganggap semua kaum sebagai rakyat     Malaysia /Konsep 1             Malaysia
H4       Mengelakkan berlakunya permusuhan antara kaum atau sesama             sendiri
H5       Semua kaum bertanggungjawab untuk memajukan ekonomi             negara
H6       Semua kaum juga bersama-sama bertanggungjawab             menjaga keamanan
H7       Keselamatan semua kaum dijamin oleh perlembagaan         negara
H8       Berlaku adil dalam pengagihan ekonomi

            (mana-mana jawapan munasabah)              [ Mana-mana 2 x 1m ]1
1
1
1


1

1

1

1


[2 m]
1
1
1
1
1
1


[  3m ]1

1


1

1
1
1
1

1
1

1

1
1


1


11
1

1

1

[ 2 m ]1

1

1

1

1

1

1

1

[ 2 m ]
Soalan
Butiran

Markah
3(a)
T5
Ms 41 - 42
Berikan nama tempat berlakunya peristiwa penentangan oleh tokoh tersebut ? (2 m)

(i)     Tok Janggut : Pasir Puteh/Saring/ Kelantan
(j)     Haji Abdul Rahman Limbong : Kuala Berang/Terengganu/Kuala Telemong

[mana-mana 2 x 1 markah]

1
1


[ 2 m ]

(b)
Ms 42-42
Apakah sebab mereka melakukan penentangan tersebut?
( 2m )

Tok Janggut

F1        Membantah sistem cukai British
F2        Enggan membayar cukai
F3        Keengganan Pegawai  Daerah Pasir Puteh melayan             bantahan oleh Tok Janggut
F4        Arahan polis untuk menangkap Tok Janggut

Haji Abdul Rahman Limbong

F1        Menentang sistem cukai British
F2        Menentang sistem  peraturan tanah British

                                                             [ mana-mana 2 x 1 m]

1
1
1

11
1

[ 2 m ]
(c)
Ms 41-43
Nyatakan  kejayaan perjuangan pada peringkat awal penentangan mereka. ( 2m )

Tok Janggut

F1        Berjaya menawan Pasir Puteh
F2        Berjaya membentuk kerajaan Pasir Puteh
F3        Menjadi Perdana Menteri Pasir Puteh

Haji Abdul Rahman Limbong

F1        Membersihkan tanah di Kuala Telemong
F2        Membuka tanah milik Nik Maimunah Ibn Sultan Zainal             Abidin III
F3        Berjaya menawan  bangunan kerajaan di Kuala Berang

                                                        [ mana-mana 2 x 1 m ]

1
1
11
1

1

[ 2 m ]

(d)
KBAT
Mengapakah  semua penentangan pemimpin  tempatan di Tanah Melayu  berakhir dengan kegagalan ? ( 2m)

F1        Penggunaan senjata tradisional
F2        Perancangan tidak rapi
F3        Kurang kerjasama daripada pemimpin daerah lain
F4        Salah jangkaan terhadap kekuatan musuh
F5        British membawa masuk bantuan dari luar
F6        British menggunakan nama Sultan
F7        Tindakan tegas daripada British

            (mana-mana jawapan munasabah)       [mana-mana 2 x 1 m]1
1
1
1
1
1
1

[ 2m ]
(e)
KBAT
Cadangkan strategi yang sewajarnya dilakukan oleh pemimpin tempatan dalam usaha menentang British. (2m)  

H1       Menggunaan senjata moden
H2       Melakukan perancangan yang teliti
H3       Mengkaji kekuatan dan kelemahan musuh
H4       Mendapatkan kerjasama daripada Sultan/pembesar             daerah             lain
H5       Meningkatkan ilmu mengenai peperangan
H6       Mengukuhkan strategi pertahanan
H7       Menggunakan kaedah perundingan

            (mana-mana jawapan munasabah)        [mana-mana 2 x 1m ]1
1
1
1

1
1
1

[ 2m ]
Soalan
Butiran
Markah

4 (a)
T5
m/s 110
Vyner Brooke bercadang untuk menyerahkan Sarawak kepada British.
Siapakah wakil yang dihantar untuk mendapatkan persetujuan pembesar tempatan ? (1m)

F1        Sir Gerald Mac Bryan                                               [ 1 x 1m ]


[1 m]
(b)
m/s 110-111
Bagaimanakah  rakyat Sarawak menentang cadangan penyerahan tersebut ? (2m)

F1        Mengadakan demonstrasi
F2        Menghantar surat bantahan
F3        Meletakkan jawatan beramai-ramai oleh kakitangan             kerajaan
F4        Menubuhkan kumpulan/ Rukun 13
F5        Membunuh Gabenor Sarawak, Sir Duncan Stewart oleh             Rosli    Dhobi
F6        Penentangan oleh persatuan-persatuan negeri seperti             Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak             (PKMS)/Persatuan     Dayak Sarawak (PDS)/Barisan             Pemuda Melayu (BPM) Sibu
F7        Penentangan oleh kaum ibu dalam Persatuan Kebangsaan             Melayu Sarawak( PKMS)       

[ mana-mana 2 x 1m]1
1
1

1
1

11


[2 m]
(c)
m/s 111
Apakah  tindakan British dalam menangani penentangan tersebut? (2m )

F1        Mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. 9
F2        Memberi amaran dan tindakan tegas kepada kakitangan             kerajaan
F3        Melaga-lagakan pemimpin Parti Dayak Sarawak             (PDS)dengan pemimpin Persatuan Kebangsaan Melayu             Sarawak (PKMS)
F4        Menangkap pemimpin tempatan
F5        Menghukum gantung Rosli Dhobi dan tiga rakannya yang             lain
           
[ mana-mana 2 x 1m ]

1
1

1


1
1


[2 m]

(d)
m/s 112
Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu menyokong tindakan rakyat Sarawak menentang penyerahan tersebut.
( 3 m)

H1       Vyner Brooke  telah mungkir janji
H2       Vyner Brooke tidak menghormati hak rakyat tempatan
H3       British menggunakan muslihat
H4       Menjaga maruah diri, bangsa dan negeri
H5       Supaya British tidak memandang rendah terhadap orang tempatan
H6       Memastikan negeri tidak terus dijajah

            (mana-mana jawapan munasabah)  [  mana-mana 3 x 1m ]
1
1
1
1
1

1

[3 m]

(e)
m/s 112/KBAT
Mengapakah British tidak menghadapi masalah untuk mengambil alih pentadbiran Sabah ? ( 2 m )

H1       Kesedaran politik di Sabah amat perlahan
H2       Persatuan yang ditubuhkan hanya bercorak sosial             ekonomi
H3       Masyarakat tidak bersatu kerana faktor geografi/muka             bumi
H4       Tahap pendidikan yang rendah
H5       Masalah sistem perhubungan/komunikasi
H6       Tiada pemimpin yang berkaliber
H7       Lebih selesa berada di bawah pentadbiran British/kerana             terlalu lama ditadbir oleh SBUB

            (mana-mana jawapan munasabah)  [ mana-mana 2 x 1m]1
1

1

1
1
1
1


[2 m]Soalan
Butiran
Markah