Thursday, 1 October 2015

ANALISIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM

ANALISIS PERCUBAAN NEGERI-NEGERI TERPILIH BAGI TAHUN 2015

NO
SOALAN
SBP
BAB
PERLIS
BAB
PAHANG
BAB
PENANG
BAB
KELANTAN
BAB
MRSM
BAB
1
Pendidikan Yunani
2
Tamadun Hwang Ho
2
Tamadun Hwang Ho
2
Kerajaan Agraria
3
Kerajaan Agraria
3
Kerajaan Agraria
3
2
Piagam Madinah
5
Perjanjian Aqabah
5
Perjanjian Aqabah
5
Abbasiah
6
Mata Wang
6
Keperibadian Rasulullah
4
3
Kes. Melayu Melaka
3
T5
Akhbar & Majalah
2
T5
Kes. Melayu Melaka
3
T5
Kes. Melayu Melaka
3
T5
Nasionalisme Thailand
2
T5
Akhbar & Majalah
2
T5
4
Badan Eksekutif
7
T5
Jata Negara
7
T5
Demokrasi Berparlimen
7
T5
Wawasan 2020
8
T5
Penyerahan Sarawak
4
T5
Kes. Melayu Melaka
3
T5
5
Kerajaan Agraria
3
Kerajaan Agraria
3
Pembinaan Rom
2
Tamadun Mesir Purba
2
Taadun Hwang Ho
2
Hijrah
5
6
Pengaruh Islam/c. hidup
8
Keperibadian Rasulullah
4
Abbasiah
(keilmuan)
6
Mata wang (perdagangan)
8
Hijrah
5
Mata wang (perdagangan)
8
7
Refomasi
9
Cukai/perdagangan
8
Imperialisme
1
T5
Perlombongan
10
Pendidikan Venakular
10
Perbandaran
10
8
Penentangan
2
T5
Zaman Renaisance
9
Nasionalisme Thailand
2
T5
Penentangan
2
T5
Akhbar & Majalah
2
T5
Nasionalisme Thailand
2
T5
9
Pakatan Murni
5
T5
Penyerahan Sarawak
4
T5
Suruhanjaya Reid
6
T5
Malayan Union
4
T5
Pakatan Murni
5
T5
Malayan Union
4
T5
10
Dasar Pertanian Negara
8
T5
Pakatan Murni
5
T5
Wawasan 2020
8
T5
Keluhuran Perlembagaan
8
T5
DEB
8
T5
Sistem Pendidikan (Perubahan)
8
T5
11
Blok Dunia
9
T5
Perang Dingin
9
T5
Dasar Luar
9
T5
Blok Dunia
9
T5
ASEAN
9
T5
ASEAN
9
T5