Sunday, 26 April 2015

FOKUS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5

  • LATIHAN BERFOKUS PADA BAB / TEMA
STRUKTUR
1. BAB 2 - TING 4  Perluasan kuasa  
2. BAB 5 - TING 4 Piagam Madinah
3. BAB 2-TING 5  Nasionalisme Filipina
4. BAB 4 -TING 5 -Malayan Union

ESEI

5. BAB 1 -TING 4 -Tamadun 
6.BAB 5 TING 4 - Hijrah
7.BAB 8-TING 4 -Kesan Kedatangan Islam Sosiobudaya(Pendidikan Formal dan tidak formal)
8.BAB 2-TING 5 Perjuangan tokoh 
9.BAB 4-TING 5-Penentangan Sarawak oleh Rosli Dhobi
10.BAB 5-TING 5 -Pakatan Murni 
11.BAB 4-TING 5 -PTM 1948


** Belajar biarlah berfokus. Setiap masa ulangkaji .
** Latih tubi soalan topikal khususnya Ting 4 dan Ting 5
** Kertas 1 wajaran markah sebanyak 30% -Perlu dapatkan markah 30 ke atas drp 40 soalan
** Kertas 2 - Fokus 3 soalan esei mesti fully 60 markah dan 4 soalan struktur mesti jawab lebih jangan kurang  (Target markah  sebanyak 80 ke atas -wajaran 50%)

** Kertas 3- Kena Fokus pada soalan dan lihat peruntukan markah-
** Jawapan mesti dalam bnetuk esei dan buat perenggan
** Sebaik-baik persediaan .. bawa Buku Teks, Buku Rujukan Kertas 3 yang berkaitan , Modul KBAT
** Alert markah dan susun kertas secara kronologi
..Tulisan yang kemas, Jawapan yang baik akan mempengaruhi emosi pemeriksa
Jadi LAkukan YANG TERBAIK  dan YANG SEMPURNA

**TARGET A+ FOR SEJARAH...LOVE u ALL

Cikgu dengan ini menghalalkan segala ilmu yag diajar dan didoakan semoga anaknda pelajar dapat menjawab  peperiksaan dengan lancar dan mudah. Semoga berjaya hendaknya..amiinn...

Monday, 20 April 2015

LATIHAN BERFOKUS PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 4

Soalan Esei

Bab 4

(a) Ceritakan riwayat hidup Nabi  Muhammad S.a.W sebelum baginda dilamtik menjadi rasul ? ( 8 markah )

(b) Terangkan keperibadian Nabi Muhammad S.A.W sebagai seorang pemimpin  yang wajar dicontohi oleh semua pihak  ( 6 markah )  ( 6 markah )

(c ) Bagaimanakah pengamalan sifat kepribadian Nabi Muhammad s.a.w boleh membantu pembentukan masyarakat Malaysia yang gemilang ?  ( 6 markah )


Bab 3

(a) Terangkan faktor perkembangan
(i ) Kerajaan agraria   ( 6 markah )
(ii ) Kerajaan maritim  ( 6 markah )

(b ) Buktikan bahawa kedua-dua kerajaan tersebut saling bergantungan atau saling  melengkapi antara satu sama lain ( 4 markah )

( c) Berdasarkan pengkajian anda terhadap kedua-dua kerajaan tersebut,nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan negara dan bangsa Malaysia ( 4 markah )

 ** Sila lengkapkan tugasan anda secara individu dan hantarmenggunakan emel-yes anda..
** Hantar menggunakan emel  cikgu sharifahainhajiali@gmail.com   agar mudah disemak .
** Sia buka perisian emel dan check emel anda.. setelah selesai  cetak tugasan anda.
Tahniah  jika dapat menyempurnakan tugasan ini...... Do THe Best

LATIHAN BERFOKUS PERTENGAHAN TAHUN 2015 (Esei)

PIAGAM MADINAH  (Bab  5 Tingkatan 4)

(a) Terangkan kandungan Piagam Madinah   ( 8 markah )
(b) Jelaskan kepentingan Piagam Madinah kepada keharmonian masyarakat Islam Madinah ( 8 markah )
(c ) Apakah iktibar yang boleh dicontohi daripada sikap masyarakat Madinah ( 4 markah )


PERJANJIAN PTM 1957  (Bab 5 Tingkatan 5)

(a) Nyatakan isu penting yang menjadi panduan Suruhanjaya Reid dalam membentuk perlembagaan
Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. ( 5 markah )
(b) Jelaskan isi-isi penting perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 (10 markah )
(c) Berdasarkan  pengetahuan sejarah anda,apakah kelebihan negara persekutuan ? ( 5 markah )


PERJUANGAN PEMIMPIN TEMPATAN (BAb 2 Tingkatan 5)

PEnentangan masyarakat tempatan terhadap campurtangan British bertujuan untuk mempertahankan hak mereka daripada dicerobohi oleh kuasa luar

(a) Huraikan tindakan penjajah British yang membawa kepada penentangan tersebut  ( 6 markah )
(b) Ceritakan tentang perjuangan tokoh-tokoh berikut menentang British
(i) Dol Said  (Naning )         ( 5 markah )
(ii  Tok Janggut ( Kelantan)   ( 5 markah )

C ) Berikan empat cadangan kepada generasi muda hari ini supaya  menjadi  warganegara Malaysia yang berupaya mempertahankan kedaulatn negara    ( 4 markah )


** Hantar tugasan menggunakan emel yes..anda kepada emel cikgu (gmail)  agar lebih mudah disemak.
**Sempurnakan tugasan berfokus ini agar anda memperoleh kejayaan yang cemerlang (ke  arah transformasi nilai berganda..)

Saturday, 11 April 2015

SAMBUNGAN KERTAS 3 BAB # SEJARAH TING 4

MENJANA IDEA

Sumbangan sektor pertanian kepada ekonomi negara

1. sumber Bahan Mentah
-Memenuhi keperluan industri tempatan dan dieskport

2.sumber Makanan
- Memenuhi keperluan penduduk
-Mengurangkan importperkilangandan

3.Teknologi moden
-Memajukan teknologi tinggu
-Perkembangan bioteknologi

4. Pelabur asing
-Memajukan sektor perusahaan perkilangan

5. Sumber Pendapatan
-Taraf hidup peladang/penternak /nelayan meingkat

6.Peluang pekerjaan
-Membuka peluang pekerjaan dalam sektor perladangan

*SEBAGAI SEORANG USHAWAN TANI YANG BERJAYA, BAGAIMANAKAH
ANDA MEMODENKAN SEKTOR PERTANIAN NEGARA?


1.Membangunkan R & D
-menyelidik kaedah pertanian dan baka baru
-LGM-Menjalankan penyelidikan tentang getah

2.Mempelbagaikan produk
-Menanam pelbagai jenis tanaman
-Pemposesan pelbagai makanan

3.Jaminan Kualiti Produk
_Mengawal dan meningkatkan kualiti produk

4.Kerasama agensi
-FAMA-Pemasaran dan MARDI-penyelidikan

5.Pembangunan Tanah terbiar
-Mini estet oleh RISDA

6.Perluasan e-Dagang
-Mencari pasaran baru
-Memperluas pasaran dalam dan luar negara

7.Pembangunan Teknologi Tinggi
-Kaedah boteknologi

8. Modal besar
-Mendapat modal dalam dan luar negara

9.Menjallin Kerjsama Luar
-Mendapat bantuan kepakaran
-Meluaskan pasaran / eksport
-Pertukaran teknologi dna informasi

Soalan Kertas 3 Tingkatan 4

Soalan Bab 3

MENGANALISIS


Dengan visi ke arah mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing,pengeluaran produk berkualiti ,selamat dan mesra alam serta berorientasikan eksport.

Bandingkan sistem pertanian kerajaan awal Asia Tenggara dengan Malaysia hari ini ?

  • Aspek Peranan Pemerintah
1.Pertanian kerajaan Awal  -mengawal dan membina sistem pengairan

-Pertanian di Malaysia hari ini -mengawal penggunaan dan pembangunan tanah spt FELDA,FELCRA dan RSIDA

2.Lokasi
-Pertanian kerajaan awal - di Lembah sungai Cth Lembah Menam Chao Phraya
-Pertanian Malaysia hari inidi lembah sungai dan lereng bukit  spt Cameron Higland melalui tanaman hidroponik,akuakultur dan bioteknologi.

3.Teknologi
-Pertanian kerajaan awal- menggunakan teknologi mudah dan asas seperti menggunakan cangkul , sabit dan tenggala.
-Pertanian Malaysia hari ini menggunakan peralatan moden seperti jentera menanam padi

4.Pasaran
-Pertanian kerajaan awal bersifat setempat dan dipasarkan kepada kerajaan berhampiran
-Pertanian di Malaysia hari ini melibatkan pasaran luas dan dieksport  ke luar negara iaitu pasaran global.

5.Modal
-Pertanian kerajaan awal memerlukan sumber modal atau kewangan yang kecil daripada pengusaha dan keluarga.
-Pertanian di Malaysia hari ini- bersumberkan modal dan kewangan besar dan melibatkan pengunaan tenaga tempatan dan buruh asing

6.Tenaga kerja
-Pertanian Kerajaan awal menggunakan tenaga ahli keluarga dan menggunakan tenaga haiwan
Pertanian Malaysia hari ini melibatkan buruh asing,jentera digunakan dan mengupah pekerja asing

Tuesday, 7 April 2015

TUGASAN KERTAS 3 BAB 5 SEJ TING 5


SOALAN ANALISIS1. Terangkan perlaksanaan pilihan raya di Tanah Melayu antara tahun 1951- hingga 1955 secara
    kronologi  ( 1 markah )SOALAN APLIKASI


2. Sistem Ahli adalah asas kepada sistem Jemaah Meteri atau Kabinet  hari ini.

Apakah peranan Kabinet dalam memantapkan kestabilan negara?   ( 15 markah )


SOALAN MENILAI


3. semangat pakatan murni terus diamalkan oleh masyarakat Malaysia hingga ke hari ini

Apakah kejayaan semangat ini terhadap pembinaan negara dan bangsa Malaysia sehingga mendapat penghormatan antarabangsa ?   ( 10 markah  )


Soalan MENJANA IDEA


4. Kejayaan mendapat kemerdekaan negara  dan mengekalkannya selama 55 tahun adalah kejayaan daripada semangat  pakatan murni.

Apakah kesan sekiranya generasi hari ini tidak menghayati dan mengamalkan semangat tersebut?

( 10 markah  )


Soalan menghayati Nilai- Nilai Murni / Iktibar/Patriotisme

5.apakah iktibar yang dapat dicontohi daripada semangat pakatan murni supaya Wawasan  2020  dapat direalisasikan ( 10 markah )


Siapkan Tugasan dalam bentuk esei dan huraian
 anda boleh merujuk mana-mana sumber

Hantar Tugasan anda menggunakan emel yes.my.. atau sistem pembelajaran Frogvle anda
Teruskan  pembelajaran Kendiri dan pembelajaran Abad ke- 21..

Love u All,,,.............

TUGASAN 2 SEJARAH BAB 5 TING 5


PAKATAN MURNI

Soalan Esei

Jawab dalam bentuk esei dan huraian
Lihat Peruntukan markah

2 (a) Apakah maksud pakatan murni ?   ( 2 markah )

 (b ) Terangkan usaha penduduk pelbagai kaum  mengadakan pakatan murni sehingga
        Tanah Melayu mencapai kemerdekaan  ( 10 markah )

( c ) Semangat kerjasama dan toleransi dalam pakatan murni perlu dihayati dan diamalkan
        oleh rakyat Malaysia.

(i ) Pada pendapat anda, mengapakah semangat tersebut perlu dihayati dan diamalkan ? ( 4 markah )

(ii ) Cadangkan empat  cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat tersebut oleh warga Malaysia?        ( 4 markah )


Hantar menggunakan emel yes.. atau frogvle anda.Selamat mencuba...