Monday, 31 March 2014

SOALAN LATIHAN STRUKTUR BAB 4 TINGKATAN 5

61 Pengenalan Malayan Union selama dua tahun oleh British telah menyedarkan orang Melayu tentang maksud penjajahan yang sebenar.
              (a)       Nyatakan empat tindakan orang Melayu untuk membantah Malayan Union.
                              (i)     Bantahan melalui akhbar secara berterusan
                             (ii)     Mengadakan demonstrasi secara damai
                            (iii)     Menghantar telegram dan surat bantahan
                            (iv)     Menubuhkan United Malays Organization (U.M.O)
                                                                                                                                                                                                        [4 markah]
                (b)     Nyatakan dua peristiwa demonstrasi orang Melayu menentang Malayan Union.
                              (i)     Seramai 10 000 orang terlibat di Kota Bharu, Kelantan
                             (ii)     Seramai 50 000 orang berarak di Kedah
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (c)     Apakah kesan bantahan orang Melayu terhadap Malayan Union?
                              (i)     Mendorong British mengadakan rundingan dengan raja-raja Melayu dan UMNO
                             (ii)     Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (d)     Nyatakan iktibar daripada peristiwa penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union.
                              (i)     Perlu bertegas dalam menyatakan bantahan
                             (ii)     Perpaduan dalam kalangan orang Melayu
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]


      62    British telah menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif di King’ House, Kuala Lumpur untuk mengkaji tuntutan orang Melayu.
              (a)       Nyatakan tuntutan orang Melayu tersebut.
                              (i)     Raja-raja Melayu menolak semua syarat Malayan Union
                             (ii)     Mereka ingin menubuhkan sebuah persekutuan yang sama konsep dengan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu
                            (iii)     Mereka sama sekali menolak kerakyatan terbuka dalam Malayan Union
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (b)     Nyatakan tiga pihak yang mewakili Jawatankuasa Eksekutif tersebut.
                              (i)     Pegawai kanan British
                             (ii)     Pemimpin UMNO
                            (iii)     Wakil-wakil raja-raja Melayu
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (c)     Namakan dua pertubuhan yang menentang Jawatankuasa Eksekutif.
                              (i)     AMCJA
                             (ii)     PUTERA
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (d)     Mengapakah keputusan Jawatankuasa Eksekutif ditentang oleh orang dagang?
Jawatankuasa Eksekutif tidak mewakili semua pihak kerana tidak disertai oleh perwakilan orang dagang
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]


      63    Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk pada 1 Februari 1948.
              (a)       Nyatakan dua faktor yang mendorong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.
                              (i)     Ketegasan orang Melayu membantah Malayan Union
                             (ii)     Sikap politik Melayu yang sederhana
                                                                                                                                                                                                        [4 markah]
                (b)     Jelaskan sebab pihak British memilih UMNO dan raja-raja Melayu untuk menjalankan rundingan tentang perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu.
Mereka tidak menuntut kemerdekaan daripada British
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (c)     Nyatakan langkah pertama ke arah pembentukan Persekutuan Tanah Melayu.
Menubuhkan sebuah Jawatankuasa Eksekutif yang terdiri daripada 12 orang
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (d)     Mengapakah perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dapat diterima oleh orang Melayu?
Syarat kerakyatan diperketatkan, ketuanan Melayu diakui, dan institusi raja Melayu dikekalkan
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]


      64    Tindakan keluarga Brooke dan SBUB menyerahkan Sarawak dan Sabah kepada British sebagai tanah jajahan mahkota telah menimbulkan bantahan penduduk tempatan.
              (a)       Nyatakan dua alasan Vyner Brooke menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
                              (i)     Vyner Brooke telah tua dan uzur
                             (ii)     Penggantinya iaitu Anthony Brooke tidak layak
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (b)     Senaraikan dua persatuan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British.
                              (i)     Persatuan Melayu Sarawak
                             (ii)     Persatuan Dayak Sarawak
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (c)     Apakah tindakan yang diambil oleh penduduk tempatan bagi menentang penjajahan British di Sarawak?
                              (i)     Persatuan-persatuan menentang pengisytiharan secara terbuka
                             (ii)     Berdemonstrasi
                            (iii)     Menghantar surat bantahan
                            (iv)     Kakitangan awam meletak jawatan
                                                                                                                                                                                                        [4 markah]
                (d)     Mengapakah penyerahan Sabah oleh SBUB kepada British tidak mendapat bantahan yang jelas daripada penduduk tempatan?
                              (i)     Kesedaran politik yang amat perlahan
                             (ii)     Persatuan yang ditubuhkan adalah persatuan sosioekonomi yang bersifat sederhana
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]


      65    Di Tanah Melayu, orang Melayu berjaya menolak penjajah tetapi di Sabah dan Sarawak terpaksa menerima penjajah British secara mutlak.
              (a)       Namakan Raja Sarawak yang menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
Vyner Brooke
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]
                (b)     Namakan persatuan-persatuan kaum tempatan yang membantah tindakan penyerahan Sarawak kepada kerajaan British.
                              (i)     Persatuan Melayu Sarawak (PMS)
                             (ii)     Persatuan Dayak Sarawak (PDS)
                            (iii)     Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak (PKMS)
                                                                                                                                                                                                        [3 markah]
                (c)     Apakah peranan kaum ibu dalam Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak dalam isu penyerahan Sarawak?
Membantah dengan berdemonstrasi dan menghantar surat bantahan kepada kerajaan British
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (d)     Mengapakah kerajaan British mengeluarkan Surat Pekeliling Bil. 9?
Memberi amaran bahawa tindakan yang diambil terhadap kakitangan kerajaan yang terlibat
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]
                (e)     Apakah reaksi penduduk terhadap Surat Pekeliling Bil. 9?
Seramai 338 orang kakitangan awam meletakkan jawatan sebagai tanda bantahan
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]


      66    Perkembangan politik di Sarawak adalah berlainan dengan politik di Tanah Melayu.
              (a)       Namakan Raja Sarawak yang menyerahkan Sarawak kepada kerajaan British.
Vyner Brooke
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]
                (b)     Mengapakah penyerahan Sarawak kepada pihak British bercanggah dengan perlembagaan 1941?
Perlembagaan 1941 menjanjikan pemberian berkerajaan sendiri dan kuasa mentadbir kepada Majlis Negeri
                                                                                                                                                                                                        [1 markah]
                (c)     Nyatakan tiga tindakan yang telah diambil oleh golongan antipenyerahan Sarawak.
                              (i)     Berdemonstrasi
                             (ii)     Menghantar surat bantahan kepada British
                            (iii)     Membunuh gabenor Sarawak iaitu Sir Duncan Stewart
                                                                                                                                                                                                        [6 markah]
                (d)     Apakah langkah yang telah diambil oleh kerajaan British dalam menghadapi gerakan anti- penyerahan Sarawak?
British telah mengeluarkan surat Pekeliling Bil. 9 yang memberi amaran kepada kakitangan kerajaan agar tidak telibat dalam demonstrasi
                                                                                                                                                                                                        [2 markah]